денонощна траурна агенция: 0888 13 15 13
гр.София, ул.Георги С. Раковски 29

Кремация

Траурна агенция САМСАРА – София организира цялостно кремации и осигурява всичко необходимо за ритуала.

Ритуалът може да е бъде църковен или граждански.

Крайната цената за кремация се формира на базата на избраните от клиента артикули и услуги.

Траурна агенция САМСАРА организира кремации както с минималния пакет от задължителни стоки и услуги, така  и с големи, луксозни изпращания на починалия.

Услугата ни включва:

 • Транспорт на покойник от адрес до хладилна камера
 • Съхранение на покойник в хладилна камера
 • Пълен тоалет на покойник
 • Подготовка на ковчег
 • Транспорт на покойник от хладилната камера до гробищен парк и крематориум
 • Оформяне на всички необходими документи
 • Издаване на смъртен акт
 • Запазване на ден и час за ритуала и кремацията
 • Осигуряване на свещеник и църква за опело или ритуална зала за граждански ритуал
 • Всички задължителни такси за организиране на кремация
 • Всички необходими траурни стоки
 • Кетъринг
 • Салон за раздаване
 • Изготвяне на некролози
 • Изготвяне на портретна снимка А4 в рамка за ритуала
 • Присъствие на наш служител през цялото време на ритуала

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КРЕМАЦИЯ

 • Съобщение за смърт
 • Лична карта на покойника
 • Талон за кремация издаден от доктора установил смъртта
 • Декларация за кремация от най-близкия роднина по права линия
 • Документ удостоверяващ родствената връзка (акт за брак, удостоверение за раждане)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УРНОПОЛАГАНЕ

 • Квитанция за платено гробно място или урнова ниша
 • Удостоверение за наследници

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ КРЕМАЦИЯ – 1640 лв.

детайли >

Свържете се с нас 

Напред