денонощна траурна агенция: 0888 13 15 13
гр.София, ул.Георги С. Раковски 29

Погребение

Траурна агенция САМСАРА – София организира цялостно погребения и осигурява всичко необходимо за погребалния ритуал.

Ритуалът може да е бъде църковен или граждански.

Църковен ритуал освен в желана от клиента ни църква, Траурна агенция САМСАРА – София може да организира на самият гроб.

Цената на едно погребение е индивидуална и се формира на базата на избраните от клиента артикули и услуги.

Траурна агенция САМСАРА организира погребения както с минималния пакет от задължителни стоки и услуги, така  и големи, луксозни погребения.

Услугата ни включва:

 • Транспорт на покойник от адрес до хладилна камера
 • Съхранение на покойник в хладилна камера
 • Пълен тоалет на покойник
 • Подготовка на ковчег
 • Транспорт на покойник от хладилната камера до гробищен парк
 • Оформяне на всички необходими документи
 • Издаване на смъртен акт
 • Запазване на ден и час за ритуала и погребението
 • Осигуряване на свещеник и църква за опело или ритуална зала за граждански ритуал
 • Всички задължителни общински такси за организиране на погребение
 • Изкопаване и зариване на гроб
 • Всички необходими траурни стоки
 • Кетъринг
 • Салон за раздаване
 • Изготвяне на некролози
 • Изготвяне на портретна снимка А4 в рамка за ритуала
 • Присъствие на наш служител през цялото време на ритуала

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ В НОВО ГРОБНО МЯСТО

 • Съобщение за смърт
 • Лична карта на покойника
 • Молба за ново гробно място

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ В СТАРО ГРОБНО МЯСТО

 • Съобщение за смърт
 • Лична карта на покойника
 • Квитанция за платено гробно място
 • Документ доказващ родствената връзка на починалия с титуляра на гробното място /акт за граждански брак, акт за раждане, удостоверение за наследници/
 • Ако починалият не е пряк наследник, се изисква съгласие от всички наследници

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ ПОГРЕБЕНИЕ – 1390 лв.

детайли >

Свържете се с нас 

Напред